7 kyu – pomarańczowy pas

HICHI (7)KYU

KATA
Heian Nidan
Ura Heian Schodan

Kichon:

1. (ZE-P) J. Oizuki
2. (ZE-T) Ageuke – gyaku zuki
3. (ZE-P) Gyakuzuki
4. (ZE-T) Uchi udeuke –gyaku zuki
5. (ZE-P) Soto udeuke – gyaku zuki
6. (ZE-T) Gedanbarai –gyaku zuki
7. (ZE-P) Maegeri
8. (KO-T) Shutouke – gyaku zuki
9. (KI-P) Uraken uchi
10. (KI-P) Yokogeri keage jodan (lewa i prawa strona 3 razy)
11.(ZE-P)mawashigeri chudan                                                                                                                                                                              12. (ZE-P) Ren-zuki
13. (ZE-P) Maegeri – oizuki

 

Kumite:
Kichon ippon kumite
Atak: J. Oizuki, C. Oizuki, Maegeri, J. Mawashigeri
(lewa i prawa strona)
Obrona: Ageuke (ZE), Sotouke (ZE), Gedanbarai(ZE), Uchiuke (KO).

Test:
Szpagat rozkroczny, motylek, mostek, motylek, szpagat rozkroczny

W kichon wykonujemy 5 powtórzeń na liczenia

Komentarze są wyłączone.