5 kyu – I niebieski pas

HICHI (5)KYU

KATA:
Heian Yodan + bunkai (interpretacja elementów kata)

Kichon:
1. (ZE-P) Sanbon zuki
2. (ZE-T) Ageuke – gyaku zuki – age empi uchi
3. (ZE-P) Sotouke – yoko empi uchi (KI) – gyaku zuki
4. (ZE-T) Uchuke – kizmi zuki – gyaku zuki (YOA)
5. (ZE-P) Shutouchi – gyaku shutosotouchi
6. (KO-P) Shutouke – kizami yokogeri – gyaku zuki
7. (ZE-P) Kizami maegeri – mawashigeri
8. (KI-P) Yokogeri kage – yokogeri kekomi ta samą nogą
9. (ZE-P) Ren mawashigeri chudan, jodan tą samą nogą
10. (ZE-P) Ushirogeri
11. (ZE-P) Maegeri – J. Mawashigeri – gyaku zuki
12. (ZE-P) Ushirogerigeri – urakenuchi – gyaku zuki

Kumite:
Jiyu ippon kumite
Atak: J. Oizuki, C. gyaku izuki, maegeri, mawashiger, ushirogeri.
Obrona: ageuke, sotouke, gedanbarai, uchiuke, kakeuke.
Kontratak: dowolne uchi lub keri (min 3 razy)

Test:
1. Szpagat podłużny i rozkroczny
2. Siły techniki:
Gyaku zuki
Ushirogeri
Dowolna technika

Komentarze są wyłączone.