4 kyu – II niebieski pas

HICHI (4)KYU

KATA
Heian Godan + bunkai (interpretacja elementów kata)

Kichon:
1. (ZE-P) Sanbon zuki0
2. (ZE-T) Ageuke – gedanbarai – gyaku zuki– age emp uchi
3. (ZE-P) Sotouke – yoko empi uchi – urakenuchi – gyaku zuki
4. (ZE-T) Uchuke – kizmi empiuchi – gyaku mawashi empiuchi
5. (ZE-P) Shutouchi – gyaku shutosotouchi – haito uchi
6. (KO-P) Shutouke – kizami mawashigeri – (ZE) gyaku zuki
7. (ZE-P) Maeegeri – mawashigeri tą samą nogą
8. (ZE-P) Kizami maegeri – ushirogeri
9. (ZE-P) Uramawashigeri
10. (ZE-P) Mawashigeri – uraushiromawashigeri
11. (ZE-P) Kizami maegeri – ushirogeri – gyaku zuki
12. (ZE-P) Uramawashigeri – urakenuchi – gyaku zuki

KUMITE
Jiyu ippon kumite
Atak: J. Oizuki, C. gyaku izuki, maegeri, mawashigeri, uraushiromawashigeri
Obrona: dowolny blok
Kontratak: dowolny z ashibarai (min 3 razy)

Test:
1. Szpagat podłużny i rozkroczny
2. Siły techniki:
Gyaku zuki na makiwarze
Uraushiromawashigeri na tarczy

Komentarze są wyłączone.